Posiłek w szkole i w domu – MODUŁ 3

Ruszył wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” (na lata 2019 – 2023), który skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości:

 • 80 000 złotych na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej,
 • 25 000 złotych na adaptację, poprawę standardu i wyposażenia jadalni szkolnej.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego można zakupić:

 • Usługi remontowo adaptacyjne,
 • Wyposażenie kuchni w stołówkach tj. stanowiska mycia rąk, stanowiska sporządzania potraw i napojów, stanowiska obróbki wstępnej, stanowiska obróbki cieplnej, stanowiska produkcji potraw z mięsa, stanowiska ekspedycji potraw i napojów, stanowiska mycia naczyń,
 • Niezbędne wyposażenie jadalni.

Wkład własny

Wsparcie finansowe udzielane jest pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Ważne daty

 1. Do dnia 15 kwietnia – przekazanie przez szkoły do organów prowadzących danych niezbędnych do objęcia ich wsparciem finansowym,
 2. Do dnia 30 kwietnia – organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do właściwego wojewody,
 3. Do dnia 30 maja – ocena wniosków przez zespół powołany przez wojewodę,
 4. Do dnia 30 czerwca – przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym wsparcia finansowego,
 5. Do dnia 31 grudnia – realizacja zadania.

Metodologia działania

 1. Analiza i synteza potrzeb w zakresie funkcjonalności urządzeń.
 2. Przygotowanie kosztorysu zadania.
 3. Poprawne przygotowanie i złożenie wniosku na dofinansowanie.
 4. Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami przygotowanymi dla potrzeb realizacji zadań związanych z programem „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”.